مشاوره

مهمترین تصمیم گیری در زندگی شخصی ، اجتماعی و حرفه ای هر فرد انتخاب رشته تحصیلی او می باشد، چرا که  موفقیت دربه دست آوردن  آینده‌ی شغلی مناسب، جایگاه اجتماعی مطلوب و … در گرو این انتخاب قرار دارد. بی تردید انتخاب صحیح و بر اساس هویت و ویژگی های شخصیتی ، نقاط قوت و ضعف هر فرد نیازمند مشاور‌ی حرفه ای می باشد.

از مشاورین مورد وثوق خود بهره ببرید تا در آینده به پشت سرتان نگاه نکنید و حسرت فرصت های تباه شده را بخورید

 

جهت دریافت مشاوره با مشخص کردن نوع درخواست (تحصیلی،خانواده،اجتماعی و …) از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

نام

نوع مشاوره

شماره تماس

درخواست