بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2018

0

مشاوره

مهمترین تصمیم گیری در زندگی شخصی ، اجتماعی و حرفه ای هر فرد انتخاب رشته تحصیلی او می باشد، چرا که موفقیت دربه دست آوردن آینده‌ی شغلی مناسب، جایگاه اجتماعی مطلوب و … در...

0

تحصیلات عالی در آکادمی

آکادمی تخصصی دکتری نزدیک به یک دهه می باشد که به عنوان یک تیم تخصصی در حوزه تالیف کتب کمک آموزشی ، مشاوره و برنامه ریزی جای خود را در بین داوطلبان آزمون های...

0

کارشناسی ارشد

یکی از مهم ترین رموز موفقیت یک داوطلب آزمون کارشناسی ارشد ، استفاده از منابع مفید و جامع در عین حال مختصر  می باشد. دایره گسترده منابع ارشد باعث سردرگمی و در نهایت گمراهی...