دسته: آموزشی

0

افزایش رزومه علمی با چاپ کتاب

افزایش رزومه علمی با چاپ کتاب با چاپ کتاب در حوزه تحصیلی و تخصصی شما ضمن افزایش رزومه علمی و شغلی،به عنوان یک مولف وجهه ی متفاوتی نسبت به دیگران در جامعه خواهید داشت....

0

آزمون دکتری

از مهم ترین قسمت های آمادگی برای آزمون دکتری ۹۸ ، یافتن منابع جامع و مفید می باشد که در صورت درست انتخاب شدن ، داوطلبان به کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه نزدیک...

0

مشاوره

مهمترین تصمیم گیری در زندگی شخصی ، اجتماعی و حرفه ای هر فرد انتخاب رشته تحصیلی او می باشد، چرا که موفقیت دربه دست آوردن آینده‌ی شغلی مناسب، جایگاه اجتماعی مطلوب و … در...

0

تحصیلات عالی در آکادمی

آکادمی تخصصی دکتری نزدیک به یک دهه می باشد که به عنوان یک تیم تخصصی در حوزه تالیف کتب کمک آموزشی ، مشاوره و برنامه ریزی جای خود را در بین داوطلبان آزمون های...